ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY A POUŽÍVANIE COOKIES 


1. Pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov využívame aj webové sídlo https://www.x-bionicsphere.com (ďalej len ako „Webová stránka“).

2. Webová stránka využíva súbory typu cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Web stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si Webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webovej stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.

3. Využívame vlastné súbory cookies (tzv. first party cookies) za účelom optimalizovania funkcií Webovej stránky a lepšieho používateľského komfortu návštevníka Webovej stránky, ako aj cudzie cookies (tzv. third party cookies) za účelom zobrazovania tzv. behaviorálnej reklamy.

4. Webová stránka využíva aj tzv. krátkodobé cookies, ktoré sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z Vášho počítačového systému, resp. iných Vašich koncových zariadení vymažú. Avšak v niektorých prípadoch môže dochádzať aj k spracúvaniu tzv. dlhodobých cookies, ktoré ostávajú v zariadení koncového používateľa, pričom nám umožňujú rozpoznať, že Webovú stránku opätovne navštevuje dané zariadenie koncového používateľa, čo môže byť v závislosti od nastavení vykonaných používateľom spojené napr. s pamätaním si prednastaveného prístupového hesla a pod.

5. Touto cestou Vás a všetkých návštevníkov Webovej stránky informujeme o tom, že všetky súbory cookies, ktoré Webová stránka môže ukladať v koncovom zariadení akéhokoľvek návštevníka Webovej stránky možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Konkrétne informácie a inštrukcie k nastaveniam jednotlivých typov internetových prehliadačov je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ a informácie potrebné k vymazaniu súborov typu cookies z technického zariadenia používateľa je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.

6. V prípade ak internetový prehliadač využitý Vašim koncovým zariadením povoľuje Webovej stránke využívať na vstup a prezeranie jej obsahu súbory typu cookies, sme oprávnení považovať tento stav za vyjadrenie Vášho platného súhlasu s používaním súborov cookies.

7. Na Webovej stránke používame aj internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. a  pričom však nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) Dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics a Google adWords.

8. Google Analytics a Google adWords na analýzu Vášho správania na Webovej stránke tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa Webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa Webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana súkromia Dotknutej osoby. Google Inc. využíva informácie získané počas Vášho používania Webovej stránky, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na Webovej stránke a aby nám poskytol ďalšie služby spojené s používaním Webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics a Google adWords je možné opäť zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (plug in) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9. Službu Google Analytics a Google adWords môžeme na Webovej stránke využívať aj na generovanie on-line reklamy prostredníctvom remarketingu, i.e. výstupy z našej marketingovej komunikácie môžu zobrazovať aj odlišní poskytovatelia digitálnych služieb a internetového obsahu vrátane Google Inc, na rôznych internetových stránkach, ktoré v budúcnosti, po ukončení návštevy Webovej stránky, budú zobrazované na Vašom zariadení.

10. Využívame tiež reporty Google Analytics, aby sme mohli viesť efektívnejšiu marketingovú komunikáciu, pričom môže dochádzať aj k spracúvaniu demografických charakteristík a záujmov viažucich sa k Dotknutým osobám (napr. vek, pohlavie, záujmy) získané spoločnosťou Google Inc., ktoré môžeme takisto využívať. Pri spracúvaní dát prostredníctvom využívania služby Google Analytics však nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, nakoľko nedisponujeme dostatočným identifikátorom, ktorý by umožňoval Vašu priamu, či nepriamu identifikáciu.

11. Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google môžete odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

12. Ďalšie informácie o využívaní údajov spoločnosťou Google Inc. v kontexte používania Webovej stránky môžete nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

13. Súčasne Vás informujeme, že ak ste počas návštevy a používania Webovej stránky prihlásení do iných internetových služieb od spoločnosti Google Inc. môže zo strany spoločnosti Google Inc. dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Na toto spracúvanie osobných údajov nemáme žiadny dosah a ani vplyv a ani na ňom nijakým spôsobom neparticipuje.

14. Spoločnosť Google Inc. je v súvislosti s používaním Webovej stránky Dotknutými osobami, treťou stranou v postavení samostatného prevádzkovateľa. Viac informácií o aktuálnych pravidlách ochrany súkromia prijaté spoločnosťou Google Inc. môžu Dotknuté osoby nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sk

15. Na propagáciu našich tovarov a služieb využívame aj sociálnu sieť Instagram, prevádzkovanú spoločnosťou Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Disponujeme však len administrátorskými oprávneniami pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na tejto sociálnej sieti. Táto spoločnosť je totiž v postavení samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, pričom spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje v zmysle podmienok ustanovených spoločnosťou Instagram.  Z tohto dôvodu môže zo strany sociálnej siete Instagram dochádzať k poskytovaniu Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, pričom nad týmto spracovaním osobných údajov nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Prehľad doplnkov pre sieť Instagram, ich vlastnosti a spôsob spracovania Vašich osobných údajov nájdete na webovej adrese: https://help.instagram.com/519522125107875.

16. Na našej Webovej stránke využívame aj doplnky sociálnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing a iné, ktoré sú poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredníctvom nášho firemného profilu na sociálnej sieti Facebook súčasne propagujeme aj naše tovary a služby. V prípade návštevy našej Webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, vznikne medzi Vaším prehliadačom a sociálnou sieťou prepojenie. Sociálna sieť následne získa informáciu o návšteve Webovej stránky z Vášho prehliadača. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásení, môže byť Vaša návšteva priradená k Vášmu profilu na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie a metadáta vyprodukované činnosťou doplnku, môže prevádzkovateľ sociálnej siete následne uložiť. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že ste klikli na našu reklamu na Facebooku a boli  ste presmerovaní na našu Webovú stránku. Nemáme však prístup k údajom iných stránok, ktoré ste navštívili. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel nám slúžia na zostavovanie štatistík o  využívaní našich facebookových reklamných kampaní. Pritom však nezískavame nijaké informácie, pomocou ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cielene zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach, prípadne stránkach spolupracujúcich so spoločnosťou Facebook. My však nezískavame nijaké informácie adresnosti tejto reklamy voči konkrétnym osobám. Bližšie informácie o účele a objeme získaných informácií a spracovaní Vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako aj o možnosti nastavení pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania dát sociálnej siete Facebook, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Zobrazovanie on-line reklám založených na záujmoch od Facebooku a ďalších zúčastnených spoločností môžete odmietnuť tu. Ak chcete zabrániť získavaniu týchto Vašich osobných údajov, je potrebné odhlásiť sa pred návštevou našej Webovej stránky zo sociálnej siete.